Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 -2019

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  2018 - 2019

Α1
Α2 Α3
Β1 Β2
Β3
Γ1 Γ2 Γ3
Δ1 Δ2 Δ3
Ε1 Ε2 Ε3 Ε4
ΣΤ1 ΣΤ2 ΣΤ3

Οι ώρες ενημέρωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου αναγράφονται εδώ.