Πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 -2018

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  2017 - 2018

Α1 Α2 Α3
Β1
Β2 Β3
Γ1 Γ2 Γ3
 Δ1 Δ2 Δ3 Δ4
Ε1 Ε2 Ε3
ΣΤ1 ΣΤ2 ΣΤ3

Οι ώρες ενημέρωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου αναγράφονται εδώ.