ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

 

Το τμήμα του Στ’3 με την δασκάλα του Κα Παπανικολάου Ιωάννα και τον δάσκαλο Ειδικής Αγωγής Κο Χρήστο Μπούτα σε ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στον χώρο των ΑΜΕΑ. Βιωματικές εμπειρίες και διαδραστικά «παιχνίδια» για να γνωρίσουν τα παιδιά τον άγνωστο κόσμο των ΑΜΕΑ,  ώστε να μπορέσουν ως έναν βαθμό να τον κατανοήσουν. Σκοπός μας ακόμα είναι η έκφραση συναισθημάτων, η τόνωση της αυτοπεποίθησης των μαθητών και η απόκτηση ενσυναίσθησης. Καταπιαστήκαμε με την μέθοδο Brailleκαι μιλήσαμε για τους ανθρώπους που δεν έχουν όραση. Οι μαθητές δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον και ασχολούνται με τη συλλογή πληροφοριών ακόμα και στον ελεύθερο χρόνο τους. Εξέφρασαν την επιθυμία να δημιουργήσουν σαν τάξη ένα blogστην ώρα της Πληροφορικής σε σχέση με την μέθοδο Braille. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει με τη γλώσσα της Νοηματικής.

 

Snapshot 1017  Snapshot 1018  Snapshot 1019

 

 

Snapshot 1020                   Snapshot 1021