Γενικές

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 71179/21-09-2017 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΤΜΣ465ΦΥΟ-Δ3Ι) με θέμα: «Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2017-2018 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός».
Πατώντας πάνω στην εικόνα μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο.

Odigies gia ti gripi Small